PSK 501/510 Research Methods & Adv. StatS.

Benjamin Disraeli img

There are three kinds of lies: lies, damned lies, and statistics.

- Benjamin Disraeli

PSK 501/510 Research Methods and Advanced Statistics
PSK 501/510 Araştırma Yöntemleri ve İleri İstatistik

Bu dersin amacı (1) öğrencilere, lisans döneminde almış oldukları istatistik derslerindeki bilgileri yeniden hatırlatmak, (2) istatistik okur - yazarlığını geliştirmek ve bu sayede bilimsel / akademik makalelerin okunmasında ve yazılmasında gerekli olan bilgiyi, beceriyi ve donanımı kazandırmak ve (3) çok değişkenli istatistikler konusunda bilgi vermektedir. Ders, yüksek lisans öğrencilerine araştırma yöntemlerindeki temel parametreleri hatırlatmak ve buna ek olarak kullanabilecekleri çok değişkenli istatistiksel analizlerin yapılması ve raporlarması konusunda beceri kazandırmaya yönelik olark tasarlanmıştır.

Bu derste öğrenciler, çok değişkenli verilerin temizlenmesini ve analize hazır hale getirilmesini, covaryans analizi, MONOVA, temel bileşen analizi, çok regresyon analizi gibi ileri düzey istatistiksel analizlerin temel prensiplerini öğreneceklerdir.

Ders, öğrencilerin daha önceki bilgilerine dayandığı için esnek bir yapıya sahiptir. Diğer bir ifadeyle, çok katı bir müfredat uygulanmasından ziyade adım adım, öğrencilerle aynı hızda dersin konularının ilerlemesi sağlanacak ve dönem sonunda hem temel hem de ileri düzey istatistikler konusunda genel bir bilginin verilmesi sağlanacaktır.

Önerilen Kaynaklar:
1. Kirk, R. E.Experimental design. London: Sage.
2. Sanders, D.H. ve Smidt, R.K. (2000). Statistics: A First Course (6th Edition). Boston: McGraw - Hill.
3. Tabachnick, B.G. ve Fidell, L.S. (2001). Computer-assisted research design and analysis. Boston: Allyn & Bacon.
4. Tabachnick, B.G. ve Fidell, L.S. (1996). Using multivariate statistics. New York: Longman.

Değerlendirme
Öğrenci performansları, istatistiksel analizlerin yapılması ve raporlanması üzerine kuruludur. Bu raporların bir kısmı toplam ara sınav notu diğer bir kısmı da final notu olarak değerlendirilir.

Ders Planı

01 (Sep. 28) Finding a Research Question
Read 'Blackawton Bees'
Read 'Kissing the Right Way'

02 (Oct. 05) Univariate and Bivariate Statistics
Read Chapters 1,2,3 (Tabachnick and Fidell)
Read 'Earth is Round'
Read 'Statistical Methods'

03 (Oct. 12) Data Screening and Cleaning
Read Chapters 4 (Tabachnick and Fidell)
Data: exercise01.sav

04 (Oct. 19) Finding Components and Factors I
Start Reading Chapter 13 (Tabachnick and Fidell)
Infidelity Questionnaires (Form A and Form B)
Data (for later use): infidel.sav

05 (Oct. 26) Finding Components and Factors II
Read Chapter 13 (Tabachnick and Fidell)
Infidelity Questionnaires (Form A and Form B)
Data: infidel.sav
Check the Results Section of Infidelity Article

06 (Nov. 02) Creative Research Questions
Don't read anything. Just think about it.

07 (Nov. 23) Moderator and Mediator Variables
08 (Nov. 23) Regression

DK